اطلاعیه جدید هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی غفاری

//اطلاعیه جدید هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی غفاری

اطلاعیه جدید هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی غفاری

مدیران ، سرپرستان وتمامی پرسنل محترم شرکت صنایع شیمیایی غفاری

بدینوسیله اعلام می گردد که طی تصمیم هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی غفاری آقای داود ناقور از سمت مدیر عاملی عزل و از ایشان سلب اختیار کامل بعمل آمده است. لذا با توجه به قطع همکاری با نامبرده و حفظ منافع شرکت صنایع شیمیایی غفاری لطفا بدون هماهنگی از هرگونه مکاتبه و تماس با ایشان در خصوص هر امری خودداری نمائید.

By | 1397/5/8 15:26:58 مرداد 8ام, 1397|اخبار داخلی|بدون ديدگاه

نظر خود را ثبت کنید