ارسال آب آشامیدنی به استان خوزستان

/, ویدیو ها/ارسال آب آشامیدنی به استان خوزستان

ارسال آب آشامیدنی به استان خوزستان

ارسال آب آشامیدنی به استان خوزستان ، شهر خرمشهر در تاریخ 97/04/14 توسط شرکت صنایع شیمیایی انجام شد.

گالری عکس 

نظر خود را ثبت کنید